Start

Nyheter

Bilden levererar!

Här visas bilder och tekniker som eleverna gjort på skolans bildlektioner.

Information

Om den svenska skolan för nyanlända!

Det finns en sida på skolverket där man kan läsa om den svenska skolan på 14 olika språk.

Känner du någon som är ny i Sverige så tipsa om denna sida:

http://www.omsvenskaskolan.se/

Orka plugga!

Det här är en sajt från UR med pluggtips för dig som går i högstadiet. Här hittar du tips på strategier som hjälper dig att träna minnet, förenkla läsningen, felsöka i matten och förstå kunskapskraven. Många av tipsen går att använda både i och utanför skolan. Testa dig fram och se vilka du gillar bäst!

Läroplansmålen i simning

Målet med skolornas undervisning:

I läroplanen (Lgr11) anges de mål för skolans undervisning som skall uppnås sjätte respektive nionde skolåret.
Idrottsförvaltningen har utifrån de målen tagit fram strävansmål för respektive årskurs.

Kajutans Hösthjärta

Modersmålsundervisning

Sätraskolan har modersmålundervisning i 35 olika språk. Det är ca 310 elever som får undervisning. Vi får många frågor som rör modersmålsundervisningen, på den här sidan kan du förhoppningsvis få svar på dina frågor. Lärarna som undervisar är inte anställda av Sätraskolan utan av Språkcentrum, 08- 508 33 860, som är en enhet på Utbildningsförvaltningen.

Meritpoäng för gymnasiestudier

När en elev ansöker till gymnasiet används ett meritvärde som räknas ut av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg. Från och med ansökan till gymnasiet läsåret 2014/15 får de sökande som fått betyg i moderna språk som språkval räkna med detta betyg som ett 17:e betyg i meritvärdet, utöver de 16 bästa betygen i övrigt.

Vårterminens APT

Fritidshemmen stänger 16.15 följande torsdagar under VT-17:

9 februari

6 april (framflyttat från 30 mars)

18 maj

Sätrakalendern

 • Heldag Kulturvecka åk 4-9
 • 16:30-18:30 APT för personalen, fritidshemmen stänger 16.15
 • Heldag Påsklov
 • 16:30-18:30 APT för personalen, fritidshemmen stänger 16.15
 • Heldag Lovdag

Matsedel

 • Vårrulle, chilidipp, ris

Provschema

 • Heldag Åk 6 Nationellt prov: matematik
 • Heldag Åk 9 Nationellt prov: biologi/fysik/kemi
 • Heldag Åk 6 Nationellt prov: matematik
 • Heldag Åk 9 Nationellt prov: engelska
 • Heldag Åk 9 Nationellt prov: engelska