Till innehåll på sidan

Vision och Värdegrund

Sätraskolans vision

Sätraskolans vision
Stockholm ska ha en skola i världsklass 2030 och i samma anda vill vi att eleverna när de lämnar Sätraskolan har med sig goda kunskaper i alla ämnen, som ger dem stora möjligheter att välja gymnasieutbildning. Vi vill också att de har med sig en god social kompetens och minnet av utvecklande sammanhållning och kamratskap. De ska med glädje minnas sin bästa skola, känna att skolan var "på riktigt", en del av det omgivande samhället och att skolans undervisning berörde dem. Föräldrarna ska känna att de valde rätt skola till sina barn.

Sätraskolans värdegrund
Målet i vår verksamhet är elevernas kunskapsutveckling.
Sätraskolan styrs av en läroplan Lgr 11. I läroplanen beskrivs normer, uppfattningar och regler om hur vi som människor skall vara, eller lära oss att bli. Detta kallas för värdegrunden. För oss på Sätraskolan innebär det:
Respekt
Alla på skolan ska respektera varandra. Med respekt menar vi att vi ska behandla varandra som vi själva vill bli behandlade.
Trygghet
Alla ska kunna komma till Sätraskolan, utan att behöva känna oro och rädsla. Vi agerar direkt mot hot, våld, trakasserier och mobbning.
Ansvar
Var och en tar ansvar för sig själv. Vi tar ett gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö. Var och en följer skolans regler och tar konsekvensen av sitt handlande.
Gemenskap
Gemenskap skapas genom delaktighet och samarbete mellan föräldrar, elever och personal.

Dela:
Kategorier: