Till innehåll på sidan

Uppdaterad viktig info angående Corona viruset

Förkylda elever ska stanna hemma. Folkhälsomyndigheten har nu höjt risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Förkylda elever ska stanna hemma.

Folkhälsomyndigheten har nu höjt risknivån till den högsta –
mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med symtom
på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala
kontakter som riskerar att sprida smitta. Det gäller både i arbetslivet
och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens
omfattning.

Barn som är friska ska gå till skolan men med hänvisning till den
förändrade bedömning så kommer alla skolor skärpa
uppmärksamheten på elever som uppvisar symptom på förkylning
eller luftvägsinfektion. Dessa elever ska sjukanmälas av
vårdnadshavare och stanna hemma tills de är symptomfria.
Uppvisar eleverna dessa symptom i skolan kommer skolan kontakta
vårdnadshavare så att eleven kan hämtas eller gå hem själv.

Ökad försiktighet vid utflykter och studiebesök

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten har höjt risken till den
högsta - mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige – har
staden ökat försiktighetsgraden när det gäller utflykter och
studiebesök. Vi på Sätraskolan kommer ställa in samtliga utflykter
och studiebesök fram till påsklovet och sedan göra en ny
bedömning.

Utökade städrutiner

Skolans städrutiner är uppdaterade och förstärkta och skolan har
god tillgång till material, handsprit, tvål mm, samt upprättat rutiner
för tvätt och desinfektion och informerat eleverna om vikten av god
handhygien.

Oro kring corona

Vi förstår att det kan finnas oro kring coronaviruset. Känner man
som vårdnadshavare oro och vill att deras barn ska vara hemma
med anledning av coronaviruset ska man söka ledigt som vanligt
enligt de rutiner som finns på skolan.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare håller dig informerad om
utvecklingen via:

www.satraskolan.stockholm.se eller via Skolplattformens startsida
samt utskick som du får av ditt barns lärare / fritidshem.

Margareta Forsman
Rektor
Sätraskolan

 

Dela: