Till innehåll på sidan

Svenska Åk 7-9

Vi svensklärare på Sätraskolan arbetar för att du ska kunna använda dig av ditt språk i många olika sammanhang, både muntligt och skriftligt, på ett både lustfyllt och utvecklande sätt. Då läsningen är nyckeln till språket är det just den som genomsyrar vår undervisning.

Vi arbetar med läsning i olika former såsom högläsning, individuell läsning av valfria böcker, samt gemensamma läsupplevelser av både klassiker och modernare litteratur. Vi utnyttjar därför flitigt Cirkulationsbiblioteket, Medioteket och naturligtvis vårt eget fina skolbibliotek. Vi arbetar även med text genom teater och film.

Hos oss får du utveckla dina kommunikativa förmågor, såväl skriftliga som muntliga. Du får arbeta med att producera olika typer av texter: noveller, sagor, dikter, insändare, krönikor, referat och recensioner. Du får träna dig på att hålla tal, samtala om och debattera aktuella  och intressanta ämnen samt dramatisera texter. Vår målsättning är att du lär dig att använda språket på olika sätt och i olika situationer.

Årskurserna genomsyras av olika teman. Exempel på teman vi använder oss av är vänskap, rädsla, att vara ung, deckare och litteraturhistoria. Därutöver arbetar vi ämnesövergripande med vissa teman. Till exempel samarbetar vi med Bild i tema film, med No i temat kärlek och relationer, och med So i teman som grekisk mytologi, Stockholm och världskrigen. I årskurs åtta får du också möjlighet att vara författare genom att skriva ”Boken om mig”, ett arbete som sträcker sig över en hel termin och resulterar i fantastiska självbiografier.

Dela: