Till innehåll på sidan

So-institutionen år 6-9

I So ingår ämnena historia, religion, geografi och samhällskunskap. På Sätraskolan läser vi från år 7 två ämnen per termin. Vi arbetar på olika sätt beroende på moment tex genomgångar, gruppdiskussioner, redovisningar och drama. I samband med varje moment får eleverna ett måldokument där det tydligt framgår vad man förväntas kunna efter avslutat moment och det dokumentet fungerar som en hjälp för eleverna att strukturera sina studier.

På So-institutionen tar vi gärna emot lärarkandidater och håller oss därigenom uppdaterade om de senaste rönen från lärarhögskolan och den forskning som bedrivs.

Vi åker kontinuerligt på fortbildningsresor för att få en bättre förståelse för det vi undervisar om. Vi har tex varit i St. Petersburg (kommunismens konsekvenser), Polen (nazismens förbrytelser mot mänskligheten), Israel (religion och politik) och Mexico (indiankultur och kolonialism).

Tempelbas i Palenque, Mexico

 

Auschwitz, Polen

Saligprisningarnas berg vid Genesarets sjö, Israel / So-lärarna Jonas Silfving och Mika Laine

Dela: