Till innehåll på sidan

SO

Åk 4
I årskurs 4 har höstens undervisning berört området geografi och historia. På geografin har eleverna arbetat med Sverige och dess olika delar samt hur Sveriges naturtyper skiljer åt. Under senare delen av höstterminen har eleverna arbetat med historia och vikingatiden. Eleverna har arbetat i grupp och skapat ett collage som sedan redovisats för klassen.

Åk 5
I årskurs 5 har höstterminens undervisning berört området geografi. Eleverna har arbetat med Norden och Europa samt vad EU står för. Eleverna jobbar också med Medeltiden och judendom, kristendom och islam i religion.

       

Åk 6
I årskurs 6 lär eleverna sig hur reklam fungerar och hur den påverkar oss. De gör egen reklam för en påhittad vara. Inom geografi jobbar de med hur djur och människor har anpassat sig för att leva i olika miljöer, exempelvis polarområdet. Hinduism och buddism har eleverna lärt sig mer om i religionsundervisningen. Stormaktstiden har de läst om i historia.


 

Dela: