Slöjd

Slöjdundervisningen på Sätraskolan bedrivs från årskurs 3-9 och de har 80 min slöjd varje vecka.
I årskurs 3-6 har eleverna Trä och metallslöjd eller Textilslöjd varannan termin och i årskurs 7-9 får eleverna välja vilken slöjdart det vill ha.

Trä och Metallslöjd

Inför ett nytt arbetsområde går slöjdläraren igenom vilka säkerhetsregler som gäller, ger inspiration om vad man kan göra och eleverna måste göra en skiss samt en ritning på det som ska göras.
Elevarbetena är styrda till olika tekniker som blir till olika alster och eleverna måste skriva en utvärdering hur de det går med arbetet.
De jobbar med olika sammansättningstekniker som blir mer komplicerade med åren.

I årskurs 3 gör eleverna en låda och i årskurs 9 gör eleverna stolar och bord.
Stolarna görs personliga och bordsskivan på bordet dekoreras med mosaik.

Vi inspirerar eleverna med att jobba med mosaik mönster från olika kulturer.

Åk:3 Gör lådor med lock:

  
  

                      

     

Åk:4 Arbetar med vikingatiden i klassrummet så vi jobbar med det även i slöjden.

  

                          

Åk:5 Gör nyckelskåp.

                 

  
 

              

   

I årskurs 9 gör eleverna stolar och bord.
Stolarna görs personliga och bordsskivan på bordet dekoreras med mosaik.

            

                   

                    

  

   
   

Dela:
Kategorier: