Till innehåll på sidan

Skador, stölder och försäkringar

Olycksfallsförsäkring
Alla elever på Sätraskolan är olycksfallsförsäkrade dygnet runt genom Stockholms Stad olycksfallsförsäkring. Skadeanmälan kan göras på webben.

Stöld
Sätraskolan har ingen försäkring som täcker förlust eller skada av personliga värdesaker.

Eleven har själv ansvar för värdesaker och stöldbegärliga saker som tas med till skolan. I de fall eleven på grund av skoluppgift, inte kan ha värdesakerna under uppsikt ska de förvaras på så sätt som skolpersonalen visar. Skolan ersätter inga stulna värdesaker förutom när skolans personal tagit ansvar för dem.

Om eleven har ett elevskåp måste skåpet förses med ett tillräckligt kraftigt lås så att det inte går att dyrka upp. Upptäcker eleven att någon annan har nyckel till sitt lås måste eleven själv ansvara för att låset byts och att det fram till dess att låset bytts inte förvaras något stöldbegärligt i skåpet. Sker inbrott i elevskåp ersätter skolan endast kläder och skor. Andra värdesaker förvaras i elevskåpen alltid på egen risk.

Skadade kläder och saker
Om en elevs kläder eller andra saker skadas ersätter skolan dessa endast om skadan har uppkommit trots att eleven följt instruktioner som givits av skolans personal. Om en skada uppkommer på grund av en annan elev eller person, som inte är anställd av skolan, har inte skolan något ansvar för reglering av kostnader som uppkommer i samband skadan. Kostnaden regleras då mellan de berörda parterna.

Dela:
Kategorier: