Till innehåll på sidan

Sätraskolans Trivselregler

Trivselregler

(från skolans gemensamma folder)

Sätraskolans värdegrund bygger på respekt för varandra och vår gemensamma miljö

Vi förväntar oss av dig som elev

 • Att du respekterar alla människors lika värde och visar det genom att inte mobba eller kränka någon i ord eller handling.
 • Att du kommer i tid till lektionen, är förberedd, dvs. att du har med dig rätt material och gör ditt bästa.
 • Att du bidrar till att skapa arbetsro i klassrummet.
 • Att du vet att din mobiltelefon inte får störa på lektionstid eller vid gemensamma samlingar.
 • Att du vid gemensamma samlingar och i restaurangen tar av dig ytterkläder.
 • Att du talar med din lärare först om du behöver lämna lektionen.
 • Att du håller rent och snyggt runt omkring dig och är rädd om vår gemensamma miljö.
 • Att du inte utsätter dig själv eller andra för fara t.ex. ingen snöbollskastning.

Dessutom gäller specifika regler för de olika stadierna som tagits fram i klassråd och elevråd.

Allergier

Tänk på att det är absolut förbjudet att ta med nötter och frön till skolans lokaler vid alla tillfällen, eftersom det finns elever som är mycket allergiska

 

Vi förväntar oss av dig som förälder

 • Att du visar en positiv attityd till skolan inför ditt barn.
 • Att du stödjer och uppmuntrar ditt barn i skolans arbete.
 • Att du samarbetar konstruktivt med skolans personal för barnets bästa.

 

 

 

 

Dela: