Sätraskolans Förskoleklasser 2020

Förskoleklassen ska fungera som en bro mellan förskolan och skolan, där förskoleklassen kännetecknas av en kombination mellan skolformernas olika arbetssätt och pedagogik. Förskoleklassen förbereder eleverna för fortsatt skolgång.

Förskoleklassen ska fungera som en bro mellan förskolan och skolan, där  förskoleklassen kännetecknas av en kombination mellan skolformernas olika arbetssätt och pedagogik. Förskoleklassen förbereder eleverna för fortsatt skolgång.

Nytt för 2018 är att förskoleklassen blivit obligatoriskt. Vad det innebär kan man enkelt förklara på så sätt att man har obligatorisk närvaro som innebär att man behöver söka ledigt för sitt barn, upp till 10 dagar per år kan skolan godkänna själv. Vidare betyder det att man kartlägger elevers kunskaper i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet, på så sätt får man en förförståelse på vilka som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar.

Vi arbetar ständigt och kontinuerligt med att skapa trygghet och arbetsro för alla våra elever. När eleverna sätts ihop till klasser är de för oss oskrivna kort. Det kan ibland bli så att elever som bör gå i olika klasser hamnar tillsammans, om det skulle hända försöker vi att lösa det genom att omorganisera lite när det är dags att börja årskurs 1. Allt för att den fortsatta skolgången ska bli så trygg och bra som möjligt för alla.

  

Verksamheten i en förskoleklass är så mycket mer än bara svenska och matematik. Vi på Sätraskolan arbetar även tematiskt med ett tema i taget. När vi arbetar med ett tema tar vi upp allt från bokstavsinlärning till ett kreativt skapande som är anpassat till temat. Vi gör utflykter både i och utanför närområdet, det ger eleverna perspektiv på flera olika miljöer. Att gå till områdets parklekar och naturområden ökar tryggheten för eleverna även när de vistas i sin närmiljö på fritiden, detta tack vare att de får kännedom om området.

  

      Idrott, raster och rörelse är något vi satsar stort på i Sätraskolan. Varje vecka har alla elever i förskoleklasserna en lektion idrott i idrottssalen. Det innebär att de lär sig rutiner i omklädningsrummet, duschrummet och under själva lektionen. På idrottslektionerna får eleverna prova på så många olika lekar och sporter som de bara kan. All nyfikenhet ska tillgodoses och stimuleras. På rasten blir eleverna presenterade för ett stort utbud av aktiviteter som de kan delta i, både med personal och utan. Sätraskolan satsar stort på att alla elever ska tycka att rasten är värd att längta till. Att vara sex år är en utmaning, kroppsdelarna växer lite ojämnt och det kan vara svårt att hålla reda på armar och ben. Många sexåringar har svårt att sitta still och därför varvar vi med lite rörelse mellan arbetspassen. Rörelsen kan bestå av allt från lite hopp på stället till dans eller lek.

   Att ha musik är viktigt, det tränar eleverna i rytm, taktkänsla som samtidigt stimulerar språkutvecklingen. Vi har nu ett samarbete med El Sistema, där det ges verktyg till  eleverna så de kan lära sig att upptäcka glädjen och skönheten i musiken för att sedan skapa egna drömmar och mål med egen drivkraft. Musik för bättre liv.

Rutinen och ansökningssidan för att Söka skola i Stockholm finns på: stockholm.se/sokaskola. Där finns allt enkelt förklarat och på flera olika språk.

Välkomna till oss!

Sätraskolan – En skola att längta till

För mer information kontakta:

Jeanette Thorgren

076-122 42 81

Dela: