Till innehåll på sidan

Rastverksamhet

Under elevernas raster har lärare uppdrag att vara rastvärdar på skolgården. Det innebär att lärarna roterar runt på skolgården och har övergripande tillsynsansvar, samt griper in vid konflikter.

Personal från fritidshemmen arbetar med aktiviteter tillsammans med eleverna på förmiddagsrasten, samt på elevernas lunchrast.

Syftet med rastverksamheten är att skapa trygghet genom att flera vuxna finns ute bland eleverna och att eleverna ska ha roligt tillsammans. På det sättet utvecklas förmågan att vara en bra kamrat samt att eleverna få uppleva gemenskap och delaktighet.

Rastverksamheten anordnar dagligen tre fasta och styrda aktiviteter med pedagogisk ledning. Dessa är fotboll, bandy och Veckans lek. Aktiviteterna leder till att det blir lugnt på lektionerna och därmed arbetsro.

Vi har nolltolerans mot mobbning, kränkande behandling och trakasserier.
Det arbetas med tydliga regler som eleverna har varit med och tagit fram.

Målsättningen är att alla elever ska ha roligt på sina raster och känna sig delaktiga tillsammans med kamrater.

Dela: