Sommarfritids

Information om sommarfritids 2020

Sommarfritids startar den 10 juni och avslutas den 18 augusti dagen innan skolstarten i höst.

Vi på Sätraskolan gör allt vi kan för att följa FHM´s rekommendationer när det gäller Covid-19 och smittspridning. Denna sommar har vi fler fritids öppna för att vi inte ska vara fler än max 50 personer på samma ställe. 

Utflykter kommer att bedrivas i vår närhet, det kommer vara gångavstånd till allt då vi ska undviker att använda oss av kommunala medel.

Glöm inte att frånvaroanmäla om barnet blir hemma en eller flera dagar. Det tar onödig tid från barnen om personalen ska ringa till alla som inte kommer enligt det schema som lämnats in.

Vecka 29 och 30 har vi på Sätraskolan stängt, då är all omsorg förlagd på Bredängsskolan. De barn som är anmälda dessa veckor har fått särskild information om det.

Björken: 08-508 242 17

Eken: 08-508 242 18

Bogan: 08-508 242 19

Klubben: 08-508 242 47

Bredängsskolan: 08-508 241 63

 

Trevlig Sommar!
 

 

Dela: