Modersmål / Studiestöd

Från och med torsdag 26/3 kommer modersmålsundervisning och studiehandledning ske på distans tills information om återgång till vanlig undervisning kommer.

Från och med torsdag 26/3 kommer modersmålsundervisning och studiehandledning ske på distans tills information om återgång till vanlig undervisning kommer.

Två undantag finns. Där sker undervisningen som vanligt på skolan.

  • Elever som tillhör grundsärskolan
  • Lärare som har all undervisning på enbart en skola per vecka

Åk F-6:

Till dessa elever och vårdnadshavare ska modersmålsläraren skicka uppgifter via mejl. Uppgifterna ska skickas inför varje lektion och följas upp före nästa veckas lektion. Eleverna gör uppgifterna på fritids eller hemma. Modersmålsläraren kontaktar elever och vårdnadshavare för att be om mejladress. Vid behov kommer Språkcentrum att vara behjälplig.

Åk 7-9:

Eleverna ska ha distansundervisning. Det innebär att modersmålsläraren ska ha lektion som vanligt enligt schemat men via datorn. Modersmålsläraren ska kontakta eleverna och informera om att de ska vara närvarande via datorn/ ipaden. Eleverna ska inte samlas i klassrum. Eleverna ska arbeta hemma.

Dela: