Om coronaviruset

//uppdaterat 200313// Undervisningen i stadens förskolor och skolor pågår som vanligt. Stockholms stad följer Folkhälsomyndighetens bedömningar kring situationen. Regeringen har under torsdagskvällen den 12 mars meddelat att de under fredagen kommer att besluta om ändrade regelverk som ger skolornas huvudman dvs Stockholm stad, kommunerna, möjligheter att anpassa utbildningen och skolverksamheten utifrån situationer som kan uppkomma med anledning av covid-19.

Undervisningen i stadens förskolor och skolor pågår som vanligt. Stockholms stad följer Folkhälsomyndighetens bedömningar kring situationen.

Folkhälsomyndigheten bedömer inte att det är en effektiv åtgärd att låta friska skolbarn stanna hemma. Stockholms stad följer denna bedömning.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer förskola och skola (Skolverkets webbplats)

Förskola och skola

Regeringen har under torsdagskvällen den 12 mars meddelat att de under fredagen kommer att besluta om ändrade regelverk som ger skolornas huvudman dvs Stockholm stad, kommunerna, möjligheter att anpassa utbildningen och skolverksamheten utifrån situationer som kan uppkomma med anledning av covid-19.

Det betyder inte i nuläget att staden ändrar sin bedömning: Stadens skolor är fortsatt öppna. Är man frisk går man till skolan, är man sjuk ska man stanna hemma. Staden följer noga utvecklingen för att skyndsamt vid behov kunna fatta ett annat beslut.

Vi får många frågor om vilka symtom som gäller för när man får lämna sina barn eller inte i förskolan eller skolan. Inriktningen är att friska barn och elever går till förskola och skola. Enligt Folkhälsomyndigheten är vi i ett skede där alla som uppvisar något symtom på luftvägsinfektion, hosta eller har förhöjd feber stannar hemma tills denne är helt symtomfri och ytterligare två dygn.

Stadens förskolor och skolor arbetar för att minska risk för smittspridning och det innebär att förskolan kommer att kontakta vårdnadshavare för hämtning av barn som uppvisar symtom på luftvägsinfektion, även lindriga. Skolor hanterar frågan på motsvarande sätt.

Vi behöver gemensamt ta ansvar för att minska spridningen av viruset och just nu är detta, tillsammans med god handhygien, det som myndigheterna ber oss att göra.

Vårdnadshavare som känner oro och vill att deras barn ska vara hemma med anledning av coronaviruset behöver ansöka om ledighet som vanligt, enligt de rutiner som finns på skolan.

Läs om hur och när du bör kontakta vården hos 1177 Vårdguiden.

Covid-19 – coronavirus, 1177 Vårdguidens webbplats

Har du frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

För elev eller vårdnadshavare 

  • Enligt de generella rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm ska individer som kan ha varit utsatta för smitta, i vårt fall elever och personal som är friska, d v s inte uppvisar symtom på sjukdom, gå till skolan och till sitt arbete. Om en nära anhörig är smittad bedömer Smittskydd Stockholm behovet av hemkarantän för elev/personal i väntan på provsvar.   
  • Alla elever som uppvisar symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, ska sjukanmälas av vårdnadshavare eller av sig själva om de är myndiga. Det vill säga i enlighet med ordinarie sjukanmälningsrutiner på skolan. De ska stanna hemma tills de är symptomfria, säger utbildningsdirektör Lena Holmdahl.

  • Har du rest i något av de drabbade länderna och har du symptom som hosta, andningssvårigheter och feber, ring 1177 för att få vägledning.
  • Vill du som är vårdnadshavare att ditt barn ska vara hemma från skolan ska du ansöka om ledighet enligt de rutiner som finns hos oss.

Folkhälsomyndighetens webbplats

Skolledningen

 

 

Mer information

Folkhälsomyndigheten (extern webbplats)

1177 Stockholm (extern webbplats)

Skolverket (extern webbplats)

Stockholms stads webbplats (extern webbplats)

www.smittskyddstockholm.se (extern webbplats)

Dela: