Skärpt uppmärksamhet på elevers symptom

Om en elev uppvisar symptom på förkylning eller luftvägsinfektion i skolan kontaktar du elevens vårdnadshavare så att eleven hämtas och sjukanmäls. Eleven ska stanna hemma tills denne är symptomfri. Precis som vi alltid gör vid sjukdom och sjukanmälan.

Skärpt uppmärksamhet på elevers symptom

Om en elev uppvisar symptom på förkylning eller luftvägsinfektion i skolan kontaktar du elevens vårdnadshavare så att eleven hämtas och sjukanmäls. Eleven ska stanna hemma tills denne är symptomfri. Precis som vi alltid gör vid sjukdom och sjukanmälan. 

Elever med omfattande medicinska tillstånd 

Elever med omfattande medicinska tillstånd har oftast en patientansvarig läkare inom regionens Hälso- och sjukvård dit eleverna ska hänvisas för bedömning och ställningstagande till om det är olämpligt att eleven går i skolan. 

Bakgrund 

Folkhälsomyndigheten har nu höjt risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige.
Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta för att minska spridningens omfattning.
Stockholms stad följer händelseutvecklingen och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms vara nödvändigt. Stadens skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Barn som är friska ska gå till skolan. 
Vill du som är vårdnadshavare att ditt barn ska vara hemma från skolan ska du ansöka om ledighet enligt de rutiner som finns hos oss.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer förskola och skola (Skolverkets webbplats)

Folkhälsomyndighetens webbplats

/Skolledningen

Dela: