Till innehåll på sidan

NO

För våra unga elever är det viktigt att tonvikten ligger på att berika deras förståelse av omvärlden genom att undersöka, uppleva och upptäcka.
Vi tror att om naturorienterande ämnen får vara med i barnens tankevärld tidigt, får de en positivare syn på ämnet, vilket i sin tur ger ett ökat intresse som skapar lust att lära.

 

Dela: