Till innehåll på sidan

Modersmålsundervisning

Sätraskolan har modersmålundervisning i 35 olika språk. Det är ca 310 elever som får undervisning. Vi får många frågor som rör modersmålsundervisningen och här nedan kan du förhoppningsvis få svar på dina frågor. Lärarna som undervisar är inte anställda av Sätraskolan utan av Språkcentrum, 08- 508 33 860, som är en enhet på Utbildningsförvaltningen.

Får mitt barn läsa modersmål?

Modersmålsundervisning innebär att elever som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om eleven har grundläggande kunskaper i språket och att språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet enligt grundskoleförordningen 5 kap §10.
Hur anmäler jag mitt barn till modersmålsundervisning?
Ny anmälan ska lämnas till skolan varje år i maj månad. Blankett finns på skolans expedition.

Vem bestämmer om eleven får läsa modersmål?

Det är skolans rektor som beslutar om en elevs modersmålsundervisning. Stockholms stad är skyldig att anordna modersmålsundervisning om minst fem elever, som ska erbjudas modersmålsundervisning i språket, önskar sådan undervisning och det finns en lämplig lärare.

Om modersmålet inte finns på skolan?

Om skolan inte kan erbjuda undervisning i ett modersmål på skolan så kan elev bli hänvisad till närliggande skolan om annan skolan har efterfrågat modersmål.
Vilken tid på dagen läser man modersmål?
Skolan kan anordna modersmålsundervisningen som elevens val eller utanför den garanterade undervisningstiden.

Vem ska jag kontakta?

Om du är elev eller vårdnadshavare och har frågor om modersmålsundervisning ska du i första hand kontakta din skola. Du kan även ringa Språkcentrum 08- 508 33 860.

Har du frågor rörande modersmålsundervisningen?

Kontakta Språkcentrum 08- 508 33 860.

För mer information: Språkcentrum  
 

Dela: