Till innehåll på sidan

Matematiklyftet

”Matematiklyften är en fortbildning i matematik för lärare som undervisar i matematik. Fortbildningen syftar till att öka elevers måluppfyllelse i matematik genom att stärka matematikundervisningen.” (Beslut taget av Skolverket, 2012-08-24).

Sätraskolan deltar i Skolverkets matematiklyft. Alla lärare som undervisar i matematik deltar och ses varje vecka tillsammans med en matematikhandledare. Fortbildningens utgångspunkt är kollegialt lärande och allt som vi läser, diskuterar och planerar, prövas i den egna undervisningen. Med stöd av handledaren utvecklar vi tillsammans undervisningen. Under höstterminen (2013) har lärarna på lågstadiet valt att arbeta med området ”Taluppfattning och tals användning”. Vi har hittills diskuterat och genomfört lektioner som bl a handlat om ”lika-med-tecknets” betydelse, tallinjen, förståelse för tals helhet och delar och förmågan att kunna resonera.

/Sammanfattat av Ewa Bietkowska, Cecilia Westblad, Ann-Christin Tsikkinis
2013-11-26

 

Dela:
Kategorier: