Till innehåll på sidan

Matematik

Undervisningen i matematik syftar till att  utveckla kunskap och dess användning i vardagen
inom olika ämnesområden. Vi arbetar för att öka elevens intresse för matematik och att kunna
tillämpa den i olika sammanhang.
Utbildningen ska bidra till att eleven utvecklar kunskap för att kunna formulera, tolka och lösa vardagliga matematiska situationer med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Eleven ska dessutom reflektera över samt värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.
Alla matematiklärare är behöriga. Det ger möjlighet för varje elev att klara målen.

Förutom schemalagda lektioner finns ”Elevens val” (100 min/vecka), schemalagda pass för
studiestöd (minst 2 ggr/vecka).

Åk 8 och 9 har även möjlighet att få ”Läxhjälp” 2 ggr/vecka (3 h/gång).

Dela: