Till innehåll på sidan

Läsförståelsestrategier

I Språkpaketet (Utbildningsförvaltningens läs- och språksatsning) ingick fortbildning i läsförståelsestrategier. Vi lärare på lågstadiet ville fördjupa oss mer så vi genomförde under läsåret 2012/2013 en studiecirkel kring detta. Under detta läsår (13/14) har vi uppföljningsmöten för att för att hålla undervisningen i läsförståelse aktuell, kunna dela med oss av de erfarenheter vi gör och kunna sprida lektionsförslag.

Forskaren Barbro Westlund menar att man under lång tid trodde att om elever läser flytande så kommer läsförståelsen av sig själv. Men så är det inte. Hon beskriver läsning som två händer, på den ena handens fingrar finns det t ex begrepp som läsflyt och ordförråd och på den andra handens fingrar står det
bl a läsa mellan raderna, textkopplingar och att läsa kritiskt. Barbro Westlund menar att man i undervisningen måste fläta ihop båda händernas fingrar.

 

I vår studiecirkel blev vi medvetna om hur vi bättre ska undervisa i läsförståelse. Vi fick ta del av fyra viktiga läsförståelsestrategier som eleverna ska bli bekanta med och därefter själva använda i sin egen läsning. Det handlar om

• att förutspå handlingen                                 
• att ställa frågor till texten
• att klargöra otydligheter                                 
• att sammanfatta texten med egna ord

 

Det finns även strategier som handlar om att skaffa sig ”inre bilder” och att öva sin slutledningsförmåga genom att koppla text till sig själv, till en annan text man läst tidigare och till världen.

Läsförståelse ska genomsyra alla ämnen. Vi fick ta del av några grafiska representationer (hälpmodeller) som ska underlätta läsförståelsen och som med stor fördel kan användas i ämnen som NO och SO. I elevernas läsförståelsearbete kan VÖL-diagrammet (Vet, Önskar veta, Lärt mig) och Venn-diagrammet (jämförelsediagram) vara till stort stöd.
.
/Sammanfattat av Ewa Bietkowska, Cecila Westblad, Ann-Christin Tsikkinis,
2013-11-26

Dela: