Läroplansmålen i simning

Målet med skolornas undervisning:

I läroplanen (Lgr11) anges de mål för skolans undervisning som skall uppnås sjätte respektive nionde skolåret.
Idrottsförvaltningen har utifrån de målen tagit fram strävansmål för respektive årskurs.

Åk 2-3
Vattenvana på grunt och djupt vatten
Bröstsim 25 m på djupt vatten
Ryggsim 25 m på djupt vatten
Livräddning: simma 25 m med livboj, kast med livboj och livlina och bada med flytväst
Kunna grunderna i bad-, båt och isvett
Introduktion i övriga simsätt

Åk 4-6
Klara strävansmålen för åk 2-3
Falla i vattnet så att huvudet doppas, ta sig upp till ytan och därefter
simma 200 m varav 50 m ryggsim
Hämta ett sänke på 1.75 m djup
Utöka kunskaperna i övriga simsätt

Åk 7-9
Klara strävansmålen för åk 2-6
Kunna redogöra för badvett, båtvett och isvett
Kunna hoppa eller dyka i på djupt vatten och därefter vistas i det djupa vattnet
under minst 10 minuter
Kunna simma 25 m med livboj och därefter bogsera jämnstor kamrat i bojen 25 m
Kunna utföra medvetandekontroll, larmrutiner, fria luftvägar, mun-till-mun
metoden samt stabilt sidoläge
 
 

Dela: