Till innehåll på sidan

Grundsärskolan med inriktning ämnesområden

Ämnesområden

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning kallad ämnesområden. Inriktningen ämnesområden är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar undervisningen fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Inom inriktningen ämnesområden arbetar speciallärare, lärare, fritidspedagoger, förskollärare och resurspedagoger. Vi har tre klasser med eleverna indelade åldersvis från sexårsverksamhet upp till årskurs nio. Verksamheten utvärderades av utbildningsförvaltningens inspektörer under vårterminen 2015, inspektörerna gav oss överlag höga omdömen.

Fritidsverksamheten är förlagd i samma lokaler som undervisningen sker. Ansvarig för fritidsverksamheten är en fritidspedagog.

Vi arbetar tematiskt utifrån alla fem ämnesområden, (Lgr 11). Några av våra teman är jag och min familj, hälsa och miljö samt vårt samhälle. Stor vikt i undervisningen läggs vid social träning, bland annat i form av att eleverna driver caféverksamhet en gång per månad.

Arbetssätt

Eleverna har individanpassade scheman efter deras behov och förutsättningar.  Vi arbetar med tecken till tal (TAKK), ritade tecken, communicate in print, ipads samt digitalkamera som används för dokumentation. Vi arbetar både individuellt och i grupp utifrån varje elevs förutsättningar. Vi integrerar även elever i grundskolan. 

Ledning
Bitr. rektor Caroline Sköld har ledningsansvar för grundsärskolan tel: 08-508 44 238

Dela: