Till innehåll på sidan

Fritidsklubben - Sätraskolan

Öppen fritidsverksamhet för elever i åk 4,5 och 6

Kontakt:

Telefonnumret till Klubben är: 08-508 24 247 Mobilnummer: 076-122 42 47

Barnen får endast använda Klubben’s telefon om det är mycket viktigt.

Öppettider:

Vardagar:                          13.30-17.00

Lov och studiedagar:       09.00-17.00

Fritidsklubben har öppet varje vardag samt lov och studiedagar. Under sommarmånaderna och jullovet samordnas Klubben med skolans övriga barnomsorg.

Kostnad:

Kostnaden för öppen fritidsverksamhet är 800kr/termin och då ingår mellanmål varje dag samt lunch under loven.

Öppen verksamhet:

Öppen verksamhet erbjuder inte samma grad av omvårdnad och tillsyn som fritidshemmen och den integrerade skolbarnsomsorgen, men skall i gengäld erbjuda de äldre barnen en verksamhet som är mer anpassad till dessa åldersgruppers behov. Det innebär att föräldrar och barn tillsammans bestämmer i vilken omfattning barnet ska vara på Klubben. När avgiften är betald kan barnet delta i verksamheten. Pengar återbetalas inte till de som slutar besöka Klubben, uppsägningstiden är en månad och uppsägningsblankett kan hämtas på Klubben. Blanketten lämnas till Sätraskolans expedition.

En enklare form av registrering finns för att veta vilka barn som besöker Klubben. Föräldrar ska vid kontakt med fritidsklubben kunna få besked om deras barn är eller har varit där under dagen.

OBS! Personalen har ingen möjlighet att ringa till föräldrar om deras barn inte kommer till Klubben.

Aktiviteter:

Verksamheten på fritidsklubben bygger i första hand på att barnen med hjälp av vuxna tar egna initiativ till olika aktiviteter. Personalen ska hjälpa till att med att starta upp olika verksamheter samt finnas där som stöd om behovet finns. Fritidsklubben ska erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter som passar barnen oavsett kön, intressen och behov. Vi erbjuder fasta aktiviteter varje vecka som barnen väljer om de vill delta i eller inte t.ex. turneringar, dans och drama, pyssel, biljard m.m. Vi har tillgång till aula och idrottshall en eller flera gånger i veckan.

Dela: