Till innehåll på sidan

Förberedelseklass

På Sätraskolan har vi en förberedelseklass, FG 4-9.

Det innebär att vi tar emot elever från hela världen som nyligen flyttat till Sverige.
Den undervisning eleverna får, till att börja med, är svenska språket, matematik, modersmål och studiehandledning på modersmålet.
Vi lägger stor vikt vid att eleverna förstår hur den svenska demokratin fungerar.

En viktig grund i vår demokrati är alla människors lika värde.

Dela: