Till innehåll på sidan

Föräldrarådet

Sätra kidz Barn och familjeförening har tagit initiativet till att nystarta föräldrarådet i Sätraskolan. Här är alla föräldrar varmt välkomna att vara med. Föräldrarådet ska fokusera på kommunikationen mellan föräldrar och skola, och bygga på viljan till samarbete, utveckling och förbättring. 

Föräldrarådet Sätraskolan jobbar utifrån följande utgångspunkter:

- Vi är engagerade föräldrar som vill ha insyn i hur skolan fungerar.

- Vi vill ha möjlighet att påverka beslut som gäller våra barns vardag som mat, skolmiljö och trivsel i skolan. Att samarbeta med elevrådet är viktigt.

- Vi vill ha en bra kommunikation och gott samarbete mellan skola och föräldrar.

- Vi är intresserade i att diskutera skolans pedagogiska verksamhet.

- Vi vill vara ett forum som andra föräldrar kan vända sig till.

Skolgången är en stor och viktig del i ett barns liv som sätter prägel för det vuxna livet. Tillsammans kan skola och föräldrar skapa bättre möjligheter för våra barns utveckling, både vad gäller skolgång, fritid och social gemenskap, samt bidra till att Sätra blir ett samhälle att trivas i och tycka om.

Sätra Kidz har en Facebookgrupp som man gärna får gå med i, klicka bara på bilden: