Till innehåll på sidan

Engelska

Åk 4
I årskurs 4 har eleverna arbetat med att bygga upp ordförrådet genom att arbeta med begrepp och fraser.

Åk 5
I årskurs 5 arbetar eleverna med att bygga ut engelskan med mer grammatik. De arbetar i tema kring sagor och berättelser och tränar mycket på att prata engelska bland annat genom att återberätta texterna vi läser. De skriver egna sagor som de läser för varandra.

Åk 6
I årskurs 6 läser eleverna engelska böcker och gör bokpresentationer. De arbetar även med instruerande texter. Eleverna får komma på egna sporter som de ska skriva instruktioner till.

Dela: