Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Skolans Elevhälsa leds av skolsköterska Kicki Sörlie

Elevhälsan består av kurator, studie- och yrkesvägledare samt skolsköterska.
Övergripande mål är att eleverna skall ha god hälsa som en grund för att nå bra skolresultat.

Därför fokuserar Elevhälsan på:

•  Pedagogisk utveckling
•  Förebyggande hälsovård
•  Psykiskt välbefinnande
•  Psykosocialt välbefinnande
 

Kuratorer:
 Frida Lindfors tfn. 076-122 42 40

Lisen Brorsson tfn. 076-122 42 36

Studie och yrkesvägledare:
Lovisa Fältskog Johansson arbetar måndag – fredag tfn: 076-122 41 41

Skolsköterska:

Kicki Sörlie tfn 08-508 24 239
Havva Orhan tfn 08-508 24 241

 

 

 

Dela: