Till innehåll på sidan

Elevens val

Elevens val
Varje termin har eleverna en gång i veckan elevens val. Under en termin finns möjligheten till två olika val eftersom terminen delas in i två perioder. De ämnen eleverna har en möjlighet att fördjupa sig i eller träna mer på är:

• Svenska
• Engelska
• Data
• Idrott
• Bild
• Musik
• Simning (för de som inte kan simma och för att nå målen i åk 6)

Bollsport

       

Musik och sång

Data

Diverse elevarbeten skapade i lera:

     

      

      

Dela: