Åldershomogen undervisning

1K, 2K och 3K samt 1D, 2D och 3D är åldershomogena klasser. Det innebär att det i klasserna ingår barn i samma ålder och årskurs. Barnen i klasserna har många jämnåriga kamrater att umgås med, men kan även umgås med både äldre och yngre barn.

Barnen arbetar och lär tillsammans, då man kan olika mycket och man lär sig på olika sätt får de arbeta på sin nivå men kan även få stimulans från jämnåriga kamrater. Genomgångar kan ske i helklass, halvklass eller andra mindre grupper. Uppgifterna är utformade så att alla kan lösa dem på sin utvecklingsnivå och utifrån sin förmåga.

Vi arbetar mycket medvetet med språket. Barnen får t ex berätta till bildserier och förklara så att någon som inte sett bilderna förstår berättelsen, de får även i olika sammanhang öva på att berätta och förklara för varandra. Barnen får även öva på att bygga ut meningar och texter på olika sätt.

Dela:
Kategorier: