Åldersblandad undervisning

Klasserna 1-3A och 1-3B på Delfinen samt 2-3C på Fyren är åldersblandade. Det innebär att det i klasserna ingår barn ur åk 1, 2 och 3. Det är ca åtta barn i varje årskurs i varje klass.

Grundtanken med åldersblandat är att barn  arbetar och lär tillsammans. Det är gynnsamt för både kunskapsutvecklingen och den sociala utvecklingen att umgås över åldersgränserna.  I en åldersblandad klass kan man olika mycket och man lär sig på olika sätt. Det skapar större förståelse för olikheter.

Varje nytt läsår så börjar ca åtta nya ettor. De skolas in av de äldre barnen. De yngre får hjälp med praktiska saker, de ser hur det går till i skolan och de får förebilder i sitt skolarbete. Det är en stor fördel för oss lärare att ta emot en liten grupp ettor jämfört med en hel klass.

Vi arbetar utifrån ett faddersystem. Barnen ”växer” i gruppen dvs barnen utvecklas från att bli omhändertagen av äldre barn till att så småningom ta hand om yngre. Barnen blir trygga av att umgås med barn i olika åldrar.

Skolarbetet utgår ofta från ett gemensamt tema och genomgångarna kan ske i helklass eller i mindre grupper. Uppgifterna är sedan utformade så att alla kan lösa dem på sin utvecklingsnivå och utifrån sin förmåga.

Alla ämnen är inte åldersblandade. Eleverna har musik, idrott, slöjd och engelska med barn i samma ålder.

Dela: