Föräldrarådet

Föräldrarådet Sätraskolan jobbar utifrån följande utgångspunkter:

- Vi är engagerade föräldrar som vill ha insyn i hur skolan fungerar.

- Vi vill ha möjlighet att påverka beslut som gäller våra barns vardag som mat, skolmiljö och trivsel i skolan. Att samarbeta med elevrådet är viktigt.

- Vi vill ha en bra kommunikation och gott samarbete mellan skola och föräldrar.

- Vi är intresserade i att diskutera skolans pedagogiska verksamhet.

- Vi vill vara ett forum som andra föräldrar kan vända sig till.

Möten

Rådet håller möte cirka en gång i månaden under terminstid. Vi träffar rektor och någon pedagog vid vartannat möte. Mötesdatum finns i Sätraskolans kalender och på rådets facebooksida.

Kontakt

Föräldrarådet har en egen facebooksida. Är du intresserad att komma i kontakt med oss, kan du ansluta dig till den slutna gruppen ”Sätraskolans Föräldraråd” på facebook (hittar du ett rött äpple har du kommit rätt). Här kan du ställa frågor, lämna förslag till rådet, kommunicera med rådets medlemmar samt får ta del av mötesprotokoll och andra intressanta dokument.
Just nu är vi särskilt intresserade att få flera föräldrar med i rådet som har barn i förskoleklassen Fyren och Kajutan, samt på mellan- och högstadiet!

Kontakta föräldrarådet via e-post:
foraldraradet@satraskolan.se

 

 

Kategorier: