Elevhälsa

Skolans Elevhälsa leds av skolsköterska Kicki Sörlie.

Elevhälsan består av kurator, studievägledare och skolsköterska.

Övergripande mål är att eleverna skall ha god hälsa som en grund för att nå bra skolresultat.

Därför fokuserar Elevhälsan på:

•  Pedagogisk utveckling
•  Förebyggande hälsovård
•  Psykiskt välbefinnande
•  Psykosocialt välbefinnande

Kurator:
Marie Hardeberg arbetar måndag – fredag tfn. 508 24 240

Studievägledare:
Mari Ekola e-post: marianne.ekola@stockholm.se tfn: 076-122 4141

Skolsköterska:
Kicki Sörlie arbetar måndag – fredag tfn. 508 24 239

 

Dela:
Kategorier: