Elevhälsa

Skolans Elevhälsa leds av skolsköterska Kicki Sörlie

Elevhälsan består av kurator, studievägledare och skolsköterska.
Övergripande mål är att eleverna skall ha god hälsa som en grund för att nå bra skolresultat.

Därför fokuserar Elevhälsan på:

•  Pedagogisk utveckling
•  Förebyggande hälsovård
•  Psykiskt välbefinnande
•  Psykosocialt välbefinnande
 

Kurator:
Marie Hardeberg arbetar måndag – fredag tfn. 08-508 24 240

Studievägledare:
Mari Ekola e-post: marianne.ekola@stockholm.se tfn: 076-122 4141

Skolsköterskor:

Havva Orhan arbetar måndag - fredag tfn. 08-508 24 241
Kicki Sörlie arbetar måndag – fredag tfn. 08-508 24 239

 

 

 

Dela: